Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tillägg till detaljplan, Götene 16:2, Medeltidens värld, Utställning

Publicerad:

Tillägg till detaljplan, Götene 16:2, Medeltidens värld
Utställning

Utställning av tillägg till detaljplan

Utställningshandlingen finns uppsatta på kommunens anslagstavla på Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Kontoret är öppet måndag-fredag kl 8-17. Handlingarna finns även på kommunens hemsida.
Synpunkter på förslaget kan lämnas under den utställningstid som anges nedan. Yttrandena skall vara skriftliga och ställas till Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene. Den som inte senast inom utställningstiden har inkommit med skriftliga synpunkter kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om planens antagande.

Utställningstid: 27 december 2010 till 10 februari 2011.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!