Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 4 juni 2018 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad: 4 juni 2018 09.13

Samråd: Detaljplan för Gäddan 10 -12, Götene tätort

Publicerad: 4 juni 2018 klockan 09.13

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Fastigheterna Gäddan 10, 11 och 12 är för närvarande planlagda för handelsträdgård men fastigheterna Gäddan 11 och 12 finns det enplansvillor för bostadsändamål. Götene kommun planerar att göra en ny detaljplan för området och ger er nu möjlighet att yttra era åsikter kring förslaget.

Detaljplaneförslaget innebär att det möjliggörs för cirka 8 enplansvillor på området. Gata och gång/cykelvägar kommer att vara allmänplatsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Vart hittar du handlingarna?

Handlingarna finns uppsatta vid medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Öppet måndag-fredag helgfria vardagar klockan 8.00-17.00. Planhandlingarna finns även att läsa här nedan:
SamrådsbrevPDF (pdf, 135.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 383.1 kB)
PlankartaPDF (pdf, 724.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 53.4 kB)

Synpunkter

Yttranden ska vara skriftliga och skickas antingen via brev eller e-post under samrådstiden. Samrådstid: 4 juni till 25 juni 2018.
Brev: Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Yttranden som inkommer efter samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post: ola.andreasson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!