Radon

Radon är en lukt-och färglös gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet (djupborrade brunnar).

Riktvärden för radon

För befintliga bostäder och lokaler där allmänheten vistas mer än tillfälligt är riktvärdet för olägenhet för människors hälsa 200 Bq/m³ luft (Bq = Becquerel), uttryckt som årsmedelvärde. Vid värden över riktvärdet ökar risken för hälso-effekter. Ett årsmedelvärde kan endast fås genom att utföra en mätning på plats. 

Hur går en radonmätning till?

En radonmätning av inomhusluften görs via en mätmetod som kallas spårfilm med filter, i form av en mätdosa. Mätdosorna är ungefär i storlek som en ishockeypuck och placeras ut i huset eller lägenheten enligt anvisningar från mätföretaget. För att få ett månadsmedelvärde måste mätningen pågå i minst 2 månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Mätdosorna tillhandahålls av ackrediterade (godkända) mätföretag. Läs mer om radonmätningar och hur du går tillväga på Boverkets hemsida (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder

Om det vid en mätning visar sig att värdena är för höga jämfört med riktvärdet 200 Bq/m3 luft så finns metoder för att åtgärda höga halter av radon i bostadshus.  Det är fastighetsägaren som är skyldig att åtgärda huset mot radon.

När man ska göra åtgärder är det viktigt att veta varifrån radonet kommer. Är det från marken och/eller byggnadsmaterialet?  Om det är byggnadsmaterialet som är problemet åtgärdas radonhalten genom ökad luftomsättning. Luftomsättningen ökas bäst genom en mekanisk ventilation. Kommer radonet från marken gäller det i första hand att hindra radonet från att komma in i huset.

Ta kontakt med företag som jobbar med radonsaneringar. Vid beställning av tjänst med radonsanering fråga alltid efter vilka garantier som ges för att åtgärden kommer att medföra en sänkning till under riktvärdet.

Marken i Götene kommun är till största delen låg- och normalradonmark. Det finns vissa undantag. Dessa är delar av Kinnekulle, Lundsbrunn, Källby och Brännebrona.

Läs mer om radon

På de här sidorna kan du läsa mer om radon. Länkarna öppnas i nytt fönster.
Boverkets radonguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!