Lyssna

Frågor och svar om prao

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur det fungerar att vara på prao.

1. Varför prao?

Prao ger eleven möjlighet att få se hur det går till på en arbetsplats samt får erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Det ger även en inblick i förväntningar och krav från en arbetsgivare. Det är även en möjlighet för eleven att dela med sig av sina perspektiv på framtiden ett framtida jobb.

2. Vilka ska gå på prao?

Under våren genomför årskurs 8 en vecka och under hösten genomför årskurs 9 en vecka.

3. När är praon?

Under hösten 2023 genomförs prao vecka 40 och 41. Tre klasser har prao åt gången.

4. Måste alla elever delta i prao?

Ja, praon är obligatorisk.

5. Vem är ansvarig för att hitta praoplatser?

Skolan är ansvarig för att varje elev ska få en praoplats.

6. Får man ordna praoplats på egen hand?

I första hand sker ansökningar av praoplatser i det gemensamt praktikverktyg praktikplatsen.se. Eleverna kommer att få söka platser under skoltid. Skulle eleven inte hitta någon plats av intresse genom praktikverktygets platsbank kan eleven skaffa en egenordnad praoplats. Då används följande e-tjänst.

7. Får eleven göra prao på en annan ort i Sverige eller utomlands?

Ja. Om önskemål om det finns, kontaktas studie- och yrkesvägledare för mer information.

8. Hur ska jag ta mig till praon?

Inom kommun kan skolskjuts nyttjas alternativt via tillfälligt busskort (Västtrafik) som tillhandahålls från skolan.

9. Får man välja fler praoplatser?

Hela praoperioden sker på en och samma arbetsplats.

10. Får eleven mat på sin praoplats?

I de fall där praoplatsen är belägen inom Götene kommun finns möjlighet för eleven att äta lunch på närliggande skola alternativt tar eleven med egen lunch eller så bjuder arbetsplatsen på lunch.

11. Vem är elevens kontaktperson gällande prao på skolan?

Studie- och yrkesvägledaren på respektive skola.

12. Hur fördelas praktikplatserna?

Eleverna kommer att få söka fem praktikplatser i det digitala verktyget och blir sedan tilldelade en av dessa. I möjligaste mån försöker systemet tillgodose elevernas första val, men i de fall en plats har flera sökanden kommer denna att slumpvis tilldelas någon av de sökande. Det är därför viktigt att eleverna utnyttjar alla sina fem val.

13. När och hur får eleven reda på vilken praktikplats han/hon erbjuds?

Ungefär 2 veckor innan prao kan eleven ta del av vilken plats hen blviit tilldelad.

14. Vad händer om eleven blir sjuk på praon?

Om eleven blir sjuk under praktikperioden ska detta meddelas både till arbetsplatsen och skolan.

11. Vad händer om jag inte trivs på praon?

Vid allmänna funderingar och/eller om problem skulle uppstå på praktikplatsen, välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare:

Kontakt

Johanna Amnerud, studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan

E-post: Johanna.amnerud@edu.gotene.se
Telefon: 0511-38 61 73

Ina Lupu, vikarierande studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan

Telefon: 0511-38 61 73
E-post: Ina.Lupu@edu.gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!