Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ansökan verksamhetsbidrag 2015 för sociala föreningar

Publicerad: klockan

Det är dags att söka verksamhetsbidrag för sociala föreningar inför verksamhetsåret 2015. Sista ansökningsdatum är 15 januari 2015.

Bidrag för Sociala föreningar — verksamhetsbidrag för 2015

Ändamål

Bidraget kan lämnas tillföreningar som har verksamhet som kompletterar socialtjänstens område. Syftet skall vara att främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande och som stödjande till människor med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagens intentioner.

Villkor

Föreningar/organisationer som bedriver företrädesvis verksamhet utifrån stöd, råd, förebyggande, utbildande och hjälpverksamhet för flera särskilt utsatta grupper så som:

  • barn i utsatta situationer
  • brottsoffer
  • personer som utsätts för våld i nära relationer
  • missbrukare
  • adopterade och deras föräldrar

Bidrag

Kan beviljas efter ansökan utifrån tillgängliga medel för detta ändamål i kommunens budget. Bidraget beviljas för verksamhet innevarande år.

Ansökan

Blankett för ansökan om bidrag för sociala föreningar

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 januari

Komplettering av ansökan kan göras senast 14 dagar efter inlämningsdatum om så inte sker kommer ansökan inte att behandlas.

Ansökan skickas till:

Götene kommun Fritid & Föreningar Torggatan 4 533 80 Götene

För mer information

Robert Olsson, områdesschef Individ och familj
Telefon: 0511-38 62 39
E-post: robert.olsson@gotene.se

Stefan Rubach, fritidssekreterare
Telefon: 0511-38 62 95
E-post: stefan.rubach@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!