Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ansökan verksamhetsbidrag 2012 för sociala föreningar  

Publicerad: 15 december 2011
Det är dags att söka verksamhetsbidrag för sociala föreningar inför verksamhetsåret 2012. Sista ansökningsdatum är 15 januari 2012.

Bidrag för Sociala föreningar — verksamhetsbidrag för 2012

 Ändamål
Bidraget kan lämnas tillföreningar som har verksamhet som kompletterar socialtjänstens område. Syftet skall vara att främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande och som stödjande till människor med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagens intentioner.
 
Villkor
Föreningar/organisationer som bedriver företrädesvis verksamhet utifrån stöd, råd, förebyggande, utbildande och hjälpverksamhet för flera särskilt utsatta grupper så som:

  •      barn i utsatta situationer
  •      brottsoffer
  •      personer som utsätts för våld i nära relationer
  •      missbrukare
  •      adopterade och deras föräldrar
 
Bidrag
Kan beviljas efter ansökan utifrån tillgängliga medel för detta ändamål i kommunens budget.
Bidraget beviljas för verksamhet innevarande år.
 
Ansökan
Blankett för ansökan om bidrag för sociala föreningar Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan ska vara inlämnad senast 15 januari
Komplettering av ansökan kan göras senast 14 dagar efter inlämningsdatum om så inte sker kommer ansökan inte att behandlas.
 
Ansökan skickas till:
Götene kommun
Fritid & Föreningar
Torggatan 4
533 80 Götene

För ytterligare information kontakta:
Marianne Olsson, socialchef/Individ o Familj
Telefon: 0511-38 61 98
Mobnr: 070-264 17 31
E-post: marianne.olsson@gotene.se

Stefan Rubach , fritidssekr.                           
Telefon: 0511-38 62 95                                      
Mobnr: 070-329 98 95                                    
E-post: stefan.rubach@gotene.se               

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!