Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Projekt LORI - Kompetensutveckling med bibliotekskollegor i andra länder

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Kommunbibliotekets och kulturens personal har haft förmånen att genom projekt LORI resa till Pargas i Finland, Pasvalys i Litauen och Aarhus i Danmark, för att jobbskugga kollegorna där som arbetar med kultur och bibliotek. Med detta har vi fått nya perspektiv och många goda idéer vi kan använda i våra verksamheter.

Huvudmålen var att utveckla och testa nya läsfrämjande metoder och aktiviteter för barn, unga och vuxna, genom kompetensutveckling i form av erfarenhetsutbyte och jobbskuggning på bibliotek i Finland, Litauen och Danmark. Detta genomfördes på ett väl fungerande sätt. Med rundvandring och uppvisning av biblioteken och praktisk jobbskuggning. Detta kändes mycket givande. Ett mål var också att diskutera frågeställningar och utmaningar i det moderna digitala samhället med kollegor i Finland, Litauen och Danmark.

God inblick i andra arbetssätt

Från alla projektpartners fick vi med oss en god inblick i hur våra kollegor arbetar i de olika länderna. Vi fick också mycket inspiration och nya idéer. Vi såg att vi till stor del arbetar på liknande sätt och det fanns mycket att diskutera. Det var mycket givande att kunna både få och ge hjälp i olika frågor. Det fanns liknande utmaningar i alla tre länder vi besökte. Bland annat har alla samma svårigheter att nå ut till ungdomar och alla har stort fokus på barn- och ungdomsverksamheten. Att samarbeta med skolorna är också centralt för alla.

Givande erfarenhet

Vi har fått se hur verksamheten bedrivs i andra nordisk-baltiska länder och hur man tänker kring olika professioner inom bibliotek och kultur. Vi har getts möjlighet att ha (och fortsätta att ha) kontakter med andra yrkesverksamma, vilket är positivt och kan bidra till nya sätt att resonera kring biblioteks- och kulturfrågor. Vi har också ”fått upp ögonen” för våra nordisk-baltiska grannländers litteratur och kultur.

Det har varit givande att kunna diskutera och se hur andra arbetar inom våra arbetsområden.

Nordplus gav stöd för projektet LORI – bibliotekets projekt om läsfrämjande arbete

Nordplus är Nordiska ministerrådets viktigaste program inom livslångt lärande. Mer än 10 000 personer i Norden och Baltikum dra nytta av det varje år.

Nordplus-programmet erbjuder ekonomiskt stöd till projektsamarbeten mellan länderna i Baltikum och Norden. Projekten som stöds av programmet Nordplus Adult ska bidra till utveckling och innovation inom vuxenutbildningsområdet.
Alla sidor inom vuxenutbildningen ingår:

  • Allmän och yrkesinriktad vuxenutbildning.
  • Formellt, icke-formellt och informellt vuxenutbildning.

Götene kommunbibliotek blev beviljade ett mobilitetsstöd om totalt 2940 euro för projektet LORI.

LORI – LOve ReadIng

LORI som är en förkortning av love reading är ett projektet som handlar om att hitta nya sätt att arbeta med läslust för både vuxna och barn.

Syftet med projektet är att utveckla och testa nya läsfrämjande metoder och aktiviteter genom kompetensutveckling i form av erfarenhetsutbyte och jobbskuggning på nordisk-baltiska bibliotek i Finland, Danmark och Litauen.

  • Bild 1: Dokk 1, biblioteket i Danmark. Entré hållet.
  • Bild 2: Dokk 1, biblioteket i Danmark. Barnbiblioteksdisken inne på biblioteket.
  • Bild 3: På väg till Pargas i Finland. Annicka Berggren och Margareta Johansson.
  • Bild 4: Boktips på ett finskt bibliotek görs oftast både på finska och finlandssvenska.
  • Bild 5: Biblioteket i Pasvalys i Litauens entré.
  • Bild 6: Ann-Sofie Andersson och Lisa Gindemo Lidström i Litauen.

Rapporten i helhet

Du kan läsa hela rapporten här (nytt fönster). Pdf, 321.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 321.3 kB)

Kontaktperson

Lina Molander, 1:a bibliotekarie
Telefon: 0511-38 60 85
E-post: lina.molander@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!