Talböcker (DAISY)

Talböcker finns för dig som har någon form av läshandikapp. Har du ett tillfälligt läshandikapp får du låna talböcker så länge du behöver.

Talböcker är inlästa böcker och kallas DAISY-talbok. Till DAISY-talboken behövs en talboksspelare som man kan låna samtidigt med talboken. Man kan också lyssna med hjälp av en dator, mp3-cdspelare eller DVD.

De titlar som Götene bibliotek inte har kan lånas in från andra bibliotek. Tala med personalen för att beställa. Talböcker skickas utan kostnad per post.

Biblioteket har en talboksspelare Milestone 212, som finns att låna.
Det är den minsta och enklaste av DAISY-spelarna och är utrustad med ett minneskort på 2 GB. Har du en egen Milestone 212 med minneskort kan biblioteket ladda ner talböcker till ditt eget minneskort.

Du hittar mer information om DAISY och andra anpassade medier på MTMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (myndigheten för tillgängliga media).

Vi har listor över vårt eget bestånd av DAISY.

För mer information kontakta

Marika Landenmark
Telefon: 0511-38 60 88
E-post: marika.landenmark@gotene.se

Informationsfilm om Talböcker och Daisy

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!