Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vi avråder från att träffa äldre på våra boenden även utomhus

Det råder besöksförbud på våra äldreboenden med anledning av att försöka skydda de äldre från coronaviruset. Vi kan dock inte hindra boende på äldreboendena från att på eget initiativ träffa sina anhöriga utomhus. Men vi avråder anhöriga från att besöka sina äldre även utomhus.

Äldreboendet Helenagården GöteneFörstora bilden

På grund av bristande kommunikation inom våra verksamheter har det förekommit fall där vi har uppmuntrat anhöriga att ta ut sina äldre på promenad. Det ska inte ske eftersom vi har en generell rekommendation i landet om att begränsa kontakterna med våra äldre.

Följande gäller kring besök på våra äldreboenden.

Generellt besöksförbud på äldreboenden

Det är besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige sedan den 1 april. Det beslutades av regeringen. Beslutet är generellt.

Enskilda undantag kan medges

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Avrådan från besök utomhus

Vi kan inte hindra boende från att träffa anhöriga utomhus på eget initiativ. Däremot avråder vi ifrån det. Detta med anledning av den tydliga rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att begränsa de sociala kontakterna för de som är 70 år eller äldre på grund av risk att bli allvarligt sjuk om de smittas av coronaviruset.

Om den boende trots uppmaning att avstå, ändå träffar sina anhöriga utomhus, ligger ett stort ansvar på den besökande att avgöra om hen är symtomfri samt att hålla ett säkerhetsavstånd till den äldre.

Kontakt

Om du har några frågor kring besöksförbudet kontakta respektive enhetschef på det äldreboende det gäller.

Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!