Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Veckovis statistik om smittoläget i kommunens omsorgsverksamheter

Vi vet att det finns ett allmänintresse av att veta om smitta förekommer i kommunens äldreomsorg. Vi vill inte bidra till en ökad oro och ryktesspridning i samhället till följd av att vi inte lämnar ut den informationen. Samtidigt är vi tvungna att ta hänsyn till patientsekretessen. Därför kommer vi från och med nu veckovis att redovisa antal bekräftade fall av covid-19 hos omsorgstagare. Detta görs i intervaller om 10.

Vi vet att det finns ett allmänintresse av att veta hur många smittade i covid-19 det finns inom Götene kommuns äldreomsorg. Var och varannan dag rapporteras det i media runt om i landet om smittade på äldreboenden. Den bilden stämmer inte överens med hur det ser ut inom Götene kommuns omsorgsverksamheter*.

Bekräftad smitta men inga pågående fall

Vi kan bekräfta att även vi, precis som de allra flesta kommuner, har haft fall av covid-19 bland våra omsorgstagare. Det är dock ett väldigt lågt antal och just nu har vi inga smittade i våra verksamheter. Vi är väldigt glada att vi hittills har lyckats hindra smittan från att sprida sig. Vår vårdpersonal gör ett fantastiskt jobb och vi är otroligt stolta över det arbete de utför varje dag. En viktig bidragande faktor är självklart också att vi hittills har haft en begränsad smittspridning i vårt område. Så stort tack till alla som följer myndigheternas riktlinjer och hjälper till att begränsa smittspridningen. Tillsammans kommer vi ta oss igenom den här krisen på bästa sätt.

Redovisning i intervaller om 10 av hänsyn till patientsekretessen

För att minska den oro som finns i samhället vill vi berätta hur det ser ut inom våra omsorgsverksamheter och hur vi arbetar med att förebygga smittspridning. Men vi är en liten kommun med små enheter och det är därmed svårt att bevara individens anonymitet om vi skulle vara helt öppna. Därför kan vi inte berätta exakt hur många bekräftade fall av covid-19 som finns inom våra omsorgsverksamheter. Vi kan heller inte uttala oss om vilken specifik verksamhet det gäller.

Vi redovisar antalet bekräftade fall

Men vi vill vara så öppna som möjligt. Tillsammans med vår jurist har vi därför vänt och vridit på lagen om offentlighet och sekretess (2009:400) för att hitta en lösning. Utifrån det arbetet kommer vi från och med nu redovisa antal bekräftade fall inom våra omsorgsverksamheter i intervaller om tio (”färre än 10”, ”mellan 10 och 20” och så vidare). Vi kommer på detta sätt både redovisa pågående fall den senaste veckan samt det ackumulerade antalet, det vill säga samtliga bekräftade fall sedan starten. Detta för att både ge en bild av hur det ser ut just nu i våra verksamheter men också för att sätta det i ett längre perspektiv.

Vi kommer inte redovisa hur många som har tillfrisknat eller avlidit. Detta på grund av att de siffrorna i större utsträckning riskerar att direkt eller indirekt strida mot patientsekretessen.

Statistiken uppdateras fredagar

Västra Götalandsregionen (VGR) uppdaterar sin statistik om covid-19 på fredagar, där de även redovisar bekräftade fall utifrån folkbokföringskommun. Eftersom våra omsorgstagare ingår i deras kommunspecifika statistik har också vi valt att uppdatera vår information på fredagar.

Mer information

*I begreppet omsorgsverksamheter innefattas:

  • Hemtjänst
  • Äldreboenden
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Personlig assistans
  • Gruppbostäder
  • Daglig verksamhet

Vid frågor kontakta

socialchef

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!