Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Så jobbar vår vårdpersonal i coronatider

Vårdhygieniska rutiner, skyddsutrustning, noggranna rutiner kring hantering av vårdtagare med luftvägssymtom och stränga förhållningsorder för personal med minsta förkylningssymtom är grunden i hur vi arbetar inom våra vård- och omsorgsverksamheter under coronapandemin.

Hand som häller upp handsprit i en annan hand.Förstora bilden

Skyddsutrustning finns och ska användas vid rätt tillfälle

Trots att det är global brist på skyddsutrustning har Götene kommun den skyddsutrustning som krävs för att hantera coronasmittan. Men det är viktigt att den räcker ända fram i mål.

Därför är det viktigt att vi använder skyddsutrustningen vid rätt tillfällen, så att den verkligen används när den gör skillnad. Det innebär att vi inte ska ödsla med den när den faktiskt inte är nödvändig. Om vi gör det riskerar vi att stå utan skyddsutrustning i skarpa lägen, vilket då innebär att vi utsätter alla inblandade för en stor risk.

Vårdhygieniska rutiner utgör grunden

Vårdhygieniska rutiner är grunden i allt vård- och omsorgsarbete. I samband med coronapandemin har Smittskydd och Vårdhygien i Västragötlandsregionen (VGR) tagit fram vårdhygieniska rutiner för hantering av covid-19 som kompletterar de basala hygienrutinerna som är standard i kommunal vård och omsorg som anger hur personal skyddar sig själva och inte för smitta vidare till andra.

Götene kommun följer de vårdhygieniska rutinerna strikt. Den här filmen visar hur vårdpersonal skyddar sig själva och vårdtagarna från smitta.

All personal har gått utbildning i basala hygienrutiner

För att säkerställa att all vår omvårdnadspersonal är uppdaterad vad gäller de basala hygienrutinerna har samtliga gått en digital utbildning: www.basala-hygienrutiner.se

De basala hygienrutinerna

De basala hygienrutinerna är framtagna av Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) och innebär att:

  • Arbetskläderna ska ha kort ärm
  • Arbetskläderna byts dagligen eller oftare vid behov
  • Underarmar och händer hålls fria från armbandsur, smycken, bandage och motsvarande
  • Naglar är korta och fria från konstgjorda material
  • Händer och underarmar desinficeras med alkoholbaserat desinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment
  • Skyddshandskar och engångsförkläden i plast används alltid vid vårdnära arbeten

Rutiner för omvårdad av vårdtagare med luftvägssymtom

När en vårdtagare uppvisar minsta symtom från luftvägarna begränsas antalet personer runt vårdtagaren och personlig skyddsutrustning används. Ansvarig sjuksköterska tar en direktkontakt med läkaren på vårdcentralen som tar ställning till provtagning och vidare hantering. Först när provet visar att vårdtagaren inte är smittad av covid-19 tas den personliga skyddsutrustningen av.

Provtagning av personal med luftvägssymtom

Personal som uppvisar minsta tecken på luftvägssymtom ska stanna hemma från jobbet. Det gäller vid minsta tecken på förkylning eller annan infektion. Personen stannar hemma ytterligare 48 timmar efter att sista symtomet försvunnit. Om något restsymtom skulle kvarstå kan personen testas för covid-19 innan återgång till arbetet för att säkerställa att personen inte bär på viruset.

Så få personal som möjligt hos hemvårdstagare

Ytterligare en viktig aspekt för att skydda våra vårdtagare från smitta är att ha så få olika personal som möjligt som besöker våra hemvårdstagare. Här var vi redan tidigare bland de bästa i landet på att hålla nere antalet personer som besöker våra vårdtagare i hemmet. Vi har i snitt 11 olika personal under en tvåveckorsperiod som besöker vårdtagaren, jämfört med snittet i Sverige som ligger på 16 personal. Trots den ökade sjukfrånvaron som coronapandemin generellt har medfört, har antalet personal per hemvårdstagare i Götene kommun inte ökat.

Kontakt

Om du har frågor kring våra vårdrutiner är du välkommen att kontakta vår medicinskt ansvariga sjuksköterska:

Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!