Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Så här har Götene kommun arbetat med vaccineringen av omsorgstagare och personal

När det gäller chefer så är Götene en av de kommuner som sagt att våra omsorgschefer ska jobba på plats så länge de är symtomfria. De är alltså ute i verksamheterna bland våra omsorgstagare och har därför vaccinerats samtidigt som sina personalgrupper.

Det innebär alltså till exempel att chefer inom äldreomsorg har vaccinerats innan vårdpersonal inom LSS (funktionshinder) då äldreomsorgen är den prioriterade verksamheten i sammanhanget. Inga andra chefer inom kommunen än de inom omsorgen har fått vaccin.

Händer som för in en spruta i en burk med klar vätska.

Det som också kan göra att det framstår som rörigt är att det är olika aktörer som ska sköta vaccineringen av olika grupper i kombination med bristen på vaccin.

Olika priogrupper har olika vaccinatörer

Kommunen sköter vaccineringen av de boende hos oss och några grupper till. Medan vår personal vaccineras av, den av Västra Götalandsregionen upphandlade aktören, Avonova.

Det innebär att när vi har fått en omgång av vaccinet levererat så har vi vaccinerat de som är prioriterade bland de grupper som vi ansvarar för.

Och när Avonova har tilldelats vaccin så har det gått till den personalgrupp som för tillfället står överst på priolistan, inklusive den gruppens chefer.

Men det finns också personer som är i vår omsorg på andra vis som inte hör till vårt vaccineringsansvar (exempelvis personer med hemtjänst eller trygghetslarm), utan dessa ska vaccineras av sin vårdcentral.

Överblivna doser har fördelats om mellan vaccinatörerna

Därutöver så gör vi det bästa vi kan under de omständigheter som råder. Överblivna doser har använts på ett klokt sätt av kommunen då Avonova överlämnat det som inte använts i de fall som personal beklagligt nog inte har kommit på sina inbokade tider. 40 doser har gått till att vaccinera våra brukare inom LSS och socialpsykiatrin och ett antal doser har lämnats vidare till Skara vilket har hjälpt dem vaccinera sina prioriterade grupper. Ytterliga några doser har kunnat ges med kort varsel fredag eftermiddag för att undvika att vaccin slängs.

Detta har resulterat i att alla som vi för tillfället ansvarar för, och som tackat ja, inom våra omsorgsverksamheter nu har vaccinerats med minst en dos och de flesta har fått båda doser.

Närvarande chefer viktig för krishanteringen

Det har visat sig när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort tillsyn och Socialstyrelsen granskat hur kommuner hanterat pandemin att en framgångsfaktor varit att ha närvarande chefer. Det har i flera fall medfört en minskad smittspridning i verksamheterna.

Våra chefer på plats har ett dagligt stöd av administratörer som precis som cheferna befinner sig i den vårdnära miljön vilket även innebär kontakt med våra brukare och personal. De flesta av våra administratörer är även utbildade undersköterskor och kan som många andra kallas in i arbete nära våra omsorgstagare vid kris. Vi tog tidigt beslutet att chefer och administratörer som sitter mitt i verksamheter där man vill skydda äldre och sköra skulle få vaccin precis som övrig personal.

Tidiga igång med vaccinationsprocessen

Götene kommun fick vaccin till våra äldreboende väldigt tidigt. Detta för att vi snabbt hade en fungerande organisation på plats och signalerade att vi var redo att ta emot. Vi var bland de första kommunerna i Skaraborg att bli klara och ta emot vaccin.

Redan dagen före nyårsafton kunde vi starta våra vaccinationer. Detta tack vare att våra sjuksköterskor ställde upp över nyårshelgen och såg till att vaccinet kom till full användning inom den korta tidsperiod som vi hade på oss innan vaccinet blev dåligt.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!