Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Hur långt har vaccinationen mot covid-19 kommit i Götene kommun?

Vaccinationen mot covid-19 är indelad i fyra faser som utgörs av olika prioriteringsgrupper. Bristen på vaccin gör att olika kommuner har kommit olika långt i vaccinationsprocessen. Det är dessutom olika aktörer som vaccinerar olika grupper. Det gör att det svårt att följa med i vaccinationsprocessen och prioriteringsordningen kan upplevas som bruten, även om den inte är det.

Götene kommun, precis som alla andra kommuner, följer rakt av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vaccinering mot covid-19 samt de råd och rekommendationer som ges av Västragötalandsregionen (VGR).

Olika vaccinatörer

Det som kan vara svårt att ha koll på för allmänheten är att det är olika aktörer som har ansvar för att vaccinera olika grupper. Det är alltså olika ansvariga för vaccineringen av personer med till exempel hemtjänst (vårdcentraler) och personal som arbetar med hemtjänsttagare (upphandlad aktör).

Något som gör att det kan upplevas som att prioriteringsordningen inte efterlevs är att bristen på vaccin gör att olika kommuner har kommit olika långt i vaccinationsprocessen och att många vårdcentraler fortfarande väntar på sina vaccinleveranser.

Fyra vaccinationsfaser

Vaccinationen mot covid-19 är indelad i fyra faser som utgörs av olika prioriteringsgrupper. De beskrivs i tabellerna nedan och där står också vem som är ansvarig för att vaccinera respektive grupp och hur långt vaccinationsprocessen har kommit (med reservation för att Folkhälsomyndigheten justerar prioriteringsgrupperna efter att denna artikel publicerades).

Prioriteringen kan komma att ändras

Observera att Folkhälsomyndigheten kan ändra prioriteringsordningarna framöver. Se folkhälsomyndighetens sida för aktuell information.

Fas 1

Vaccinering av personer som ingår i fas 1 påbörjades i slutet av december 2020 och pågår i många kommuner fortfarande.

Vaccinationsfas 1

Vem ingår i denna fas?

Vem ansvarar för att vaccinera gruppen?

Hur långt har vaccineringen kommit i Götene kommun?

Personer som bor på särskilda boenden, det vill säga äldreboenden.

Kommunen

Samtliga har fått sina två doser vaccin.

Personer som bor i eget hem men har hjälp av kommunens sjuksköterska, det vill säga de personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kommunen

Samtliga har fått sina två doser vaccin.

Personer som har hjälp av hemtjänsten eller har ett larm från kommunen.

Vårdcentralen (VGR eller privata aktörer)

Påbörjad

Personal som arbetar på äldreboenden samt inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Avonova – en privat aktör som har upphandlats av VGR för att vaccinera sjukvårds- och omsorgspersonal

Alla som har tackat ja till att ta vaccin har fått sina två doser vaccin.

Fas 2

Vaccinering av personer som ingår i fas 2 är beroende av hur långt man har kommit med fas 1. Detta varierar stort över landet beroende på hur tillgången till vaccin ser ut. I Västra Götaland har vaccineringen i fas 2 påbörjats.

Vaccinationsfas 2

Vem ingår i denna fas?

Vem ansvarar för att vaccinera gruppen?

Hur långt har vaccineringen kommit i Götene kommun?

Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.


Vårdcentralen (VGR eller privata aktörer)

Ej påbörjad

Personer med funktionsnedsättningar

Kommunen vaccinerar de som har hjälp av kommunens sjuksköterska och vårdcentralen vaccinerar övriga

Påbörjad för de som har hjälp av kommunens sjuksköterska.


Vårdcentralen har ej påbörjat.

Personal som arbetar med de personer som har funktionsnedsättningar.

Avonova – en privat aktör som har upphandlats av VGR för att vaccinera sjukvårds- och omsorgspersonal

Får sin första dos vecka 9

Fas 3

Vaccinering av personer som ingår i fas 3 kommer att påbörjas när fas 2 är avslutad. I dagsläget finns ingen prognos om när den kommer att inledas.

Vaccinationsfas 3

Vem ingår i denna fas?

Vem ansvarar för att vaccinera gruppen?

Hur långt har vaccineringen kommit i Götene kommun?

Personer i åldern 60–64 år samt personer i åldern 18–59 år som är i riskgrupp

Vårdcentralen (VGR eller privata aktörer)

Ej påbörjad

Fas 4

Vaccinering av personer som ingår i fas 4 kommer att påbörjas när fas 3 är avslutad.

Vaccinationsfas 4

Vem ingår i denna fas?

Vem ansvarar för att vaccinera gruppen?

Hur långt har vaccineringen kommit i Götene kommun?

Övriga personer som inte ingår i någon av de tre tidigare faserna

Vårdcentralen (VGR eller privata aktörer)

Ej påbörjad

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19.

Varför har Götene kommun kommit så långt i vaccinationsprocessen?

Götene kommun var tidigt förberedda för att påbörja vaccineringen av de grupper vi ansvarar för att vaccinera och vi var därmed snabba att beställa vaccin från Västragötalandsregionen.

Det innebar att vi redan i slutet av december kunde börja vaccinera våra grupper med dos 1. Det innebar också att vi fick förtur till dos 2 för de grupper som redan fått dos 1 eftersom perioden mellan dos 1 och 2 inte får överstiga fyra veckor.

Kommuner som inte kom igång lika snabbt med vaccinationen har dessvärre fått vänta längre på att få tillgång till vaccinet och har därmed inte kommit lika långt.

Hör av dig om du har frågor eller funderingar

Det är svårt att förstå de olika ansvarsområdena och hur vaccinet fördelas ut. Förseningar av vaccinleveranserna gör det ännu svårare att hänga med i hur det vaccin som finns tillgängligt måste prioriteras utifrån hur många doser som olika grupper har hunnit få.

Om du har vidare frågor är du välkommen att kontakta någon av följande aktörer.

Telefonlinje om frågor kring vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst där man svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland:

Telefon: 010-473 94 30
Öppettider: klockan 7.00-16.00

Medicinska frågor

För medicinska frågor, ring Vårdguiden:

Telefon: 1177

Tidsbokning för vaccination

För tidsbokning för vaccination, kontakta din vårdcentral.

Telefonlinje om covid-19 på andra språk

Det finns en nationell telefonlinje för den som vill ha svar på frågor om covid-19 på andra språk.

Telefon: 08-123 680 00
Öppettider: Vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!