Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Antalet personal från hemtjänsten som besöker en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod är i genomsnitt 9 personal 2015. Detta är en förbättring jämfört med mätningen 2014 då genomsnittet var 10 personal.

Om undersökningen

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) hämtar årligen in uppgifter om hur många personal som hemtjänsttagaren möter under en tvåveckorsperiod.

Mätningen är genomförd under en två veckorsperiod  fr.o.m. 2015-10-12 t.o.m. 2015-10-25. Mätningen avser personer 65 år eller äldre, som är beviljade daglig hemtjänst med två eller flera besök 7 dagar/vecka mellan 07.00 – 22.00.

Resultat

Antalet personal som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod 2015 är i genomsnitt 9 personal i Götene kommun, vilket är en förbättring sedan förra mätningen 2014 då genomsnittet var 10 personal. Ett mycket bra resultat om man jämför med rikssnittet som var 15 personal 2014. Vad rikssnittet är 2015 vet vi inte förrän i januari 2016 då resultatet presenteras i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Omorganisation i hemtjänsten

En förklaring till det förbättrade resultatet kan vara den omorganisation som genomfördes i Götene hemvård under 2014 där två hemtjänstgrupper har delats till tre. En annan förklaring kan vara hemtjänstgruppernas aktiva arbete med att hålla nere antalet personal hos brukarna.

Läs mer Pdf, 259.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!