Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Boende nöjda med handikappomsorgen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Mest nöjd är de boende med den Psykosociala miljön (självbestämmande och integritet) och Fritid och gemenskap (kultur, sport och nöje). Detta visar den brukarundersökning som har genomförts i november.

Läs hela resultatet (PDF) Pdf, 701.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat som helhet

Som helhet ser resultatet mycket bra ut för LSS-boendet (LSS=lag om stöd och service till vissa funktionshindarde). Jämfört med resultatet för alla Skaraborgs kommuner ligger Götenes resultat klart högre i alla fyra kategorier (Psykosocial miljö, Kontinuitet, Kommunikation och Fritid och gemenskap).Bäst resultat har vi fått för den Psykosociala miljön (självbestämmande och integritet) 92,72% och Fritid och gemenskap (kultur, sport och nöje) 91,67 %.

Jämförelse Götene - Skaraborg
Per fråga har Götene ett bättre resultat i 16 av de totalt 20 frågorna och sämre resultat i 4 av frågorna jämfört med resultatet för alla Skaraborgs kommuner.

"Full pott" i flera frågor
I 6 av frågorna har Götene fått ”full pott” 100 % nöjdhet, dessa är; Hur känner du dig när du är hemma? Får du välja mellan olika saker att göra när du är ledig? Är det lugnt hemma? Är din lägenhet viktig för dig? Kan du få hjälp av personalen på natten? Den 6:e frågan som 100 % svarat nej är, Är det någon hemma som du är rädd för?

Förbättringsområden
Lägst resultat har Götene fått på frågorna; Vill du bestämma mer hemma? 50 %, har ni möten där du bor? 50 %, Finns det några regler där du bor? 62,5 %, Knackar eller ringer personalen på din dörr innan de kommer in? 62,5 %.

Handlingsplan
Enhetscheferna ska analysera och diskutera resultatet av  brukarundersökning med personalen och ge förslag på hur man kan bibehålla/utveckla den goda kvaliteten och förbättra det område som nämns. Dessa förslag ska sammanställas i en handlingsplan.

Bakgrund till brukarundersökningen
Socialcheferna, genom Skaraborg kommunalförbund har tagit beslut om att alla kommuner i Skaraborg ska genomföra gemensamma brukarundersökningar inom LSS-boende och Daglig verksamhet vartannat år. Under november har vi genomfört en brukarundersökning inom LSS-boendet. Hösten 2016 ska en brukarundersökning genomföras inom daglig verksamhet.

Metod och syfte
Alla kommuner har använt sig av ett dataprogram som heter Pict-O-Stat som är anpassat till personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar som gör att den boende kan svara själv. Syftet är att ge den boende möjligheten att uttrycka sin åsikt och ge dem ökat inflytande och delaktighet samt mäta kvaliteten på insatser enligt LSS.


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!