Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Årets sista cirklar "Teknik för seniorer"

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Förra veckan var det avslutning på årets två sista cirklarna inom Folkhälsoprojektet ”Teknik för seniorer”. Det har visats ett stort intresse för detta projekt och vi har sökt projektmedel även för kommande år vilket vi hoppas på.

Fem genomförda studiecirklar under året

Under året som gått har två allmänna informationer hållts i Götene och fem cirklar har genomförts i ”Ipad steg för steg”. Detta har skett i samverkan mellan äldreomsorgen Götene kommun och studieförbunden ABF och Vuxenskolan med stöd från SPF och PRO.

"Poppis" att lära sig I-pad steg för steg

Cirklarna har tagit rum dels på Götene Träffpunkt och de två sistnämnda på Götene Äldrecenter. Flera fortsättningscirklar har också genomförts via studieförbundet ABF, dessa ligger utanför projektet men är ”ringar på vattnet” då intresset att lära nytt tagit god fart bland kommunens seniorer. Det har blivit ”poppis” i Götene att lära Ipad och se möjligheterna med den nya tekniken, precis vad syftet med projektet var. Som det står i ansökan under rubriken syfte med projektet; Få seniorer mer delaktiga i dagens digitala samhälle och genom kunskap öppna tillgängligheten för detta.

Omtyckt lärare

Det har varit två härliga grupper med seniorer som deltagit, alla med stark iver att lära. Många glada skratt har delats när kunskapen har stärkts. Ledaren Andreas Tordby från ABF har varit mycket omtyckt, likaså det extra stöd från Götene SPF med hjälpledare. Detta projekt har verkligen funnit sin form och varit en positiv källa för alla som deltagit, närmare 40 seniorer, summeras nu vid årets slut av Barbro Hallberg, projektansvarig

Behöver fler I-pad

Projektgruppen hoppas också på att genom olika kanaler få tillgång till fler surfplattor, nya eller begagnade så vi kan tillgodose behovet/intresset som finns att ”prova på” genom dessa cirklar.

Läs mer om "teknik för seniorer"

Teknik för seniorer

Engarerad deltagare

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!