Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

113 13 – nytt nummer för information vid olyckor och kriser

Publicerad: klockan

11313 - nytt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhälletFörstora bilden

11313 är Sveriges nya nationella informationsnummer dit man kan ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en översvämning, en större storm eller en influensaepidemi.

Bakgrunden till 113 13 är ett regeringsuppdrag som SOS Alarm har tilldelats för att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ge stöd till kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga centrala myndigheter och allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

113 13 ringer man när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Man ska alltid ringa 112 vid nödsituationer med fara för liv, egendom eller miljö. Polisens nummer 114 14 används när man vill komma i kontakt med polisen i icke akuta fall.

113 13 är tillgängligt dygnet runt.

Mer information om 113 13:

SOS Alarms webbsida om 113 13 www.11313.se
Artikel om 113 13 i SOS Alarms kundtidning Pdf, 1.1 MB.

Vanliga frågor om 133 13


När ska man ringa 113 13?

Tjänsten ska användas vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan både få information och lämna information om en pågående händelser.

Varför heter numret just 113 13?

Det finns ett antal nummer som är vikta åt samhällsviktiga funktioner. Post och Telestyrelsen har tilldelat SOS Alarm 113 13 för Sveriges nya nationella informationsnummer.

Vad händer med 112?

Nödnumret 112 påverkas inte. Det ska användas vid akuta hjälpbehov när liv, egendom och miljö är hotad. Det kommer att fungera precis som idag. Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation.

Vad händer om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13?

Då kommer du bli hänvisad att ringa 113 13 istället, det vill säga du får ringa om.

Vad händer om man ringer 113 13 fast man borde ha ringt 112?

Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 kommer man att bli kopplad dit.

De andra numren som finns – 114 14 och 1177, fortsätter de också som vanligt?

De kommer inte att påverkas men information och rutiner kommer att stämmas av med de båda andra organisationerna.
112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.
114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden
1177 – sjukvårdsrådgivning
113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser

Vart kommer jag när jag ringer 113 13?

Det är SOS Alarm som står bakom tjänsten och det är 113 13-operatörer som tar emot samtalen som kommer in på 113 13. Operatörerna har utbildning för att hjälpa allmänheten i de frågor som kan dyka upp.

Hinner ni med att svara på riktiga nödsamtal?

112-samtal och 113 13-samtal tas emot på olika centraler över hela landet. Genom teknikens hjälp kan vi fördela inkommande samtal så att den operatör som är ledig tar emot ett samtal. 112-samtal kommer aldrig att hamna i kö på grund av att många ringer på 113 13.

Är 113 13-numret alltid öppet?

Ja. Numret är öppet dygnet runt, året om, sju dagar i veckan.

Kan jag ringa 113 13 från utlandet?

Nej.

Var kommer informationen ifrån?

All information på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Jag kan väl lika gärna få den här informationen snabbare på nätet?

Många nyhetssajter är snabba med att lägga ut information om vad som händer i samhället. Den informationen kommer ibland från obekräftade källor. På 113 13 är informationen alltid verifierad av en ansvarig aktör.

Är det gratis att ringa?

De flesta teleoperatörer kommer att debitera en öppningsavgift och en minutavgift, det vill säga vanlig samtalsavgift. För exakta uppgifter om kostnad kan man kontakta sin teleoperatör för mer information.

Behöver jag slå ett riktnummer för att ringa 113 13?

Nej. Det räcker med att du bara slår 113 13. Om du däremot ringer från en växel, från till exempel ett företag, kan du behöva slå en nolla eller liknande.

Vem betalar för tjänsten?

I ett avtal med staten har SOS Alarm fått uppdraget att ta fram tjänsten. Genom avtalet ingår en statlig finansiering.

Är det enbart en telefontjänst eller finns det andra sätt att få informationen på?

Till att börja med är det ett telefonnummer man kan ringa. Vilka kanaler som kan komma att användas för tjänsten i framtiden är i dagsläget inte bestämt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!