Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Covid-19 påverkar feriepraktik i äldreomsorgen 

I och med den rådande situationen med covid-19 har Götene kommun beslutat att inte erbjuda feriepraktik inom äldreomsorgen. Det rör sig om cirka 30 platser som försvinner. Dessa kommer försöka ersättas med platser i andra verksamheter.

I och med den rådande situationen med covid-19 har Götene kommuns krisledningsgrupp, på inrådan från SKR (Sveriges kommuner och regioner), beslutat att inte erbjuda feriepraktikplatser inom äldreomsorgen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det förbjudet för praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för smitta, av sådan typ som covid-19.

För Götene kommun innebär detta att cirka 30 feriepraktikplatser försvinner. Kommunen försöker utöka antalet praktikplatser inom andra verksamhetsområden. Övriga praktikplatser påverkas inte i dagsläget. Besked om praktikplats meddelas senast sista april.

Vad innebär feriepraktik?

Feriepraktik är ett arbete som sker i kommunens förvaltningar till exempel inom vård, förskola, fritids, park, vaktmästeri eller i en av föreningarna i kommunen. Feriepraktik riktar sig mot ungdomar födda 2003-2004 och är skriven i Götene kommun. Mer information om feriepraktik hittar du här.

Sommarlovsentreprenör

Sommarlovsentreprenör 2020 fortlöper som vanligt. Ansök till sommarlovsentreprenör via här den här sidan.

Vid frågor om feriepraktik och sommarlovsentreprenör kontakta:
Jasmin Julardzija
Enhetschef arbetsmarknadsenheten
0511-38 68 31
jasmin.julardzija@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!