Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utredning om Medeltidens Värld

Publicerad: 11 november 2010
Utredningen innehåller tre delar. En legal, en ekonomisk och del kring styrning. Kommunstyrelsen har fått en muntlig redovisning av den legala delen och ekonomiska delen. Styrningsdelen är ännu inte klar utan kommer i slutet av november.
Den legala delen har granskat alla avtal och kommit fram till att det finns ett stort antal avtal som tecknats. Några avtal löper vidare även efter 31 december 2010, exempelvis bevakning, elbilar och personalavvecklingskostnader medan de flesta löper ut i samband med årsskiftet.
 

Två avtal är speciellt komplicerade

  1. Avtalet kring Borgen därför att den innehåller en kostnadsberäkning som inte är helt tydlig, att produktionskostnaderna inte finns med och att lokalerna som ska hyras inte är tydligt angivna.
  2. Avsiktsförklaringen innehåller åtaganden från alla parter som kan anses djupare än en normal avsiktsförklaring och som heller inte är helt genomförda. Exempel på detta är byggande av entréhus och eldragning i området.

När det gäller ekonomi så har utredningen fördjupat sig kring de olika alternativ som finns för bolagets fortsättning. De delarna är att driva bolaget vidare, likvidation, konkurs och att det förs över i förvaltning. Något entydig " bästa väg" anges inte. Det krävs fortsatta analyser för att komma fram till vad som är lämpligast.
 
Rapporten beräknas vara färdig i sin helhet till kommunstyrelsen den 30 november. Då kommer det också att finnas ett förslag till kommunfullmäktige kring hur bolaget ska drivas vidare. Avsikten är att det vid samma möte finns ett förslag till arrendeavtal.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!