Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tre nya Europeiska samverkansprojekt i Götene

Publicerad: 12 augusti 2010
Under sommaren 2010 beviljades Götene kommun projektmedel för tre EU-projekt. Svenska Internationella programkontoret beviljade medlen som berör grundskolor inom Götene kommun och i några fler kommuner i Skaraborg.

Samtliga beviljade projekt inryms inom EU programmet "Livslångt lärande" och delprogrammet Comenius. Information om Svenska Internationella programkontoret finns att läsa längre ner på sidan.

Projekt 1: Pan European entrepreneurial learning project

Projekt tema: Entreprenöriellt lärande på grundskolenivå.
Projektägare: Götene kommun. Deltagande skola från Götene kommun är
Västerbyskolan. 6 grundskolor i Skaraborg samverkar med näringsliv och skolor i Liverpool/Merseyside, England. Projektet ska pågå i två år med start i augusti 2010.
En möjlig fortsättning av projektet kan eventuellt ske 2012-2014.
Projektbudget: Cirka 900 000 kronor gemensamt för Skaraborg/Merseyside.

Kontaktpersoner:
Mikael Lundgren
Projektledare
Telefon: 0511-38 62 83
Mobil: 073-813 91 37
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Pernilla Engqvist-Widegren
Rektor för Västerbyskolan
Telefon: 0511-38 61 90
E-post: pernilla.widegren@gotene.se

Projekt 2: Discovering and supporting dyslexia in the early years

Projekt tema: Dyslexi - Läs och skrivsvårigheter. Projektägare: DIREZIONE DIDATTICA STATALE 138° CIRCOLO - “G.B. B AS I L E", Rom, Italien.
Part i Götene: Ljungsbackens skola/Elevhälsan, Götene. Projektet är tvåårigt och startar under augusti 2010. Projektbudgeten omfattar totalt cirka 980 000 kr. Ljungsbackens skola/Elevhälsan har beviljats stöd med cirka 140 000 kr.

Kontaktperson:
Margareta Holmberg
Rektor för Elevhälsan
Telefon: 0511-38 63 04
E-post: margareta.holmberg@gotene.se

Projekt 3: How to prevent Bullying in school

Projekt tema: Att arbeta med åtgärder för att förebygga mobbning och kränkande behandling. Projektägare. Direzione Didattica III Circolo Vasto "L. Martella", Vasto, Italien.
Part i Götene: Källby Gårds skola, Källby. Projektet är tvåårigt och startar i augusti 2010. Projektbudgeten omfattar cirka 850 000 kr. Källby Gårds skola har beviljats stöd
med cirka 140 000 kr.
Kontaktperson:
Eva Cardell
Rektor för Källby Gårds skola
Telefon: 0511-38 65 11
E-post: eva.cardell@gotene.se

Internationella programkontoret och dess EU program

Programkontoret är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen har beslutat om. Programmet för livslångt lärande är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Det består av delprogrammen Comenius (förskola, grundskola, gymnasium), Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning), Grundtvig (vuxenutbildning), Leonardo da Vinci (grundläggande och fortsatt yrkesutbildning) och Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer)

Frågor besvaras av:
Mikael Lundgren
Yrkeslivspedagog, Barn och Kunskap
Götene Kommun
Telefon: 0511-38 62 83
Mobil: 073-813 91 37
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Här kan du läsa mer om olika projekt i Götene kommun

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!