Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Överenskommelse om nytt politiskt styre i Götene kommun

Publicerad: 5 januari 2011
Sex fullmäktigepartier i Götene kom på tisdagskvällen överens om ett nytt politiskt styre. 17 januari kommer ett extra fullmäktige att genomföras och då görs ett antal val om. Därmed upphör dagens majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Götenes Framtid.
Överenskommelsen har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet och innebär att förslag till gemensam budget ska läggas, att den politiska organisationen justeras för att möjliggöra nytt styre samt att partierna ska samarbeta för kommunens bästa.
 
Några fördelningar av poster har gjorts. Åke Fransson (s) och Johnny Johansson (c) kvarstår som ordförande respektive vice ordförande i kommunfullmäktige. Kenth Selmosson (s) kvarstår som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. I övrigt kommer justeringen av den nya politiska organisationen att slutföras nästa vecka.
 
11 januari arrangeras en pressträff och då är avsikten att redovisa fler detaljer kring överenskommelsen och den nya politiska organisationen.

Kenth Selmosson (s)
Ann-Marie Widegren (m)
Susanne Andersson (c)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!