Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vattendagen 2010 i Skara - 10 december

Publicerad: 30 november 2010
Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden, bjuder in till en gemensam vattendag fredagen den 10 december i Skara. På programmet står flera intressanta föreläsningar och deltagandet är kostnadsfritt. Vattenrådet bjuder på fika.

Tid: Fredagen den 10 december 2010
Plats: Hushållningssällskapet, Skara.
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Vattenrådet bjuder på fika. Lunchen som kostar 80 kronor betalas av deltagaren.
Anmälan: Anmälan görs senast den 6 december genom att kontakta Vattenrådets sekreterare Lennart Sundh
Telefon: 0515-140 09
E-post: sundh.miljo@telia.com

Program

 • 09.00 Samling med kaffe
 • 09.30 Var står Vattenrådet idag och hur ser framtiden ut? Inledning av Dan Gabrielsson, ordförande i Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden
 • 10.00 Juridiska aspekter på miljökvalitetsnormer för vatten i kommunal förvaltning och planering. Karin Wall, länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • 10.30 Kommunernas tillämpning av åtgärdsprogrammet och den så kallade 38-listan inom Västerhavets vattendistrikt. Hans Oscarsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • 11.00 Bensträckare.
 • 11.10 Nossan Smycket - ett projekt om Turismutveckling kring Nossan: Therese Tyburek, projektledare.
 • 11.30 Vattnet i vår kommunala miljöstrategi. Morgan Johansson, Skara kommun
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Frågestund och diskussion
 • 13.30 Trollingfiske i Vänern: Mats Joräng, Fiskeklubben Trollspöt
 • 14.00 Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling, länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • 14.45 Avslutning med kaffe

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan-Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån, fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

Anmälan och mer information

Lennart Sundh
E-post: sundh.miljo@telia.com
Telefon: 0515-140 09
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/vanernssydostra

Inbjudan till Vattendagen 2010 (PDF)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!