Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utvidgning av strandskyddsområden i Götene kommun

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av strandskyddsområden i Götene kommun. Markägare och markinnehavare har fram till och med 2 juli på sig att lämna synpunkter på förslaget.

Efter 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom beslutade områden med stöd av den nya lagstiftningen (7 kap 14 § miljöbalken) som trädde i kraft 2009.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Normalt omfattar strandskyddet 100 meter av land- och vattenområdet från strandlinjen (vid normalvattenstånd). Länsstyrelsen får i vissa enskilda fall besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen (vid normalvattenstånd), för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Ägare och innehavare av mark har till och med 2 juli på sig att lämna synpunkter på förslaget till Länsstyrelsen.

Mer information om strandskyddets utbredning i Götene kommun finns i följande bilagor:

Utvidgning av strandskyddsområden i Götene kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Götene kommun

samt på Länsstyrelsens hemsida:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastragotaland/strandskyddsremiss/

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!