Lyssna

Klimattoppmöte i Götene - 16 december

Vad kan vi i Götene kommun bidra med för att motverka den tilltagande klimatförändringen? Den 16:e december samlas Götene kommuns ledande politiker och tjänstemän tillsammans med representanter för några av de största företagen i kommunen till ett lokalt klimatmöte.
Detta sker samtidigt som världens ledare samlar sig för den viktiga slutspurten av det internationella toppmötet i Köpenhamn. Vad kan vi i Götene kommun bidra med för att motverka den tilltagande klimatförändringen? Det är frågan för dagen.
 
Att företrädare för världens länder nu håller ett efterlängtat toppmöte om klimatet i Köpenhamn har väl knappast undgått någon. Inte heller att frågan blir alltmer angelägen i takt med att verkningarna av klimatförändringarna blir än mer påtagliga runtom på planeten. Att det krävs kraftfulla åtgärder för att möta hotet råder det stor enighet om bland världens klimatforskare. Åtgärder behöver vidtas på alla nivåer i samhället. Alla, ifrån världens högsta politiska ledning till varje enskild individ, kan bidra till att motverka den pågående utvecklingen. Om viljan finns.
 
Mötet i Götene kommer visa att det är viktigt vad vi väljer att göra även lokalt. Det kommer också visa på saker som redan gjorts och planer för och idéer kring vad som kan göras framöver. På plats kommer Kommunstyrelsens politiker och kommunens ledande tjänstemän att medverka tillsammans med företrädare för några av de största och mest energiintensiva företagen i kommunen. Ambitionen är förstås att mötet ska bli konstruktivt och bidra till en ökad takt och stärkt arbete i denna så viktiga framtidsfråga. Kan Götene vara en föregångare?

Hålltider Programpunkt


08:30 Välkomstord och inledning
Bo Bergsten, Kommunstyrelsens ordförande Götene

08:35 Götene — en del av Köpenhamn
Pascal Tshibanda, Skaraborgs kommunalförbund

09:05 Vad görs redan? Kan vi göra mer?
Fredrik Hedman, Energi- och klimatrådgivare

09:30 Vindkraften i Götene — ett nära exempel
Tommy Andersson, Bygglovhandläggare

10:20 Göteneföretagens arbete och roll i klimatfrågan
• Kent Johansson, Arla och Semper
• Johan Stern, Dafgårds
• Ulf Johansson, Götene Kyltransporter
• Styrbjörn Jansson, Paroc

11:00 Diskussion, idéer och förslag till åtaganden och åtgärder
Alla, under ledning av Rogher Selmosson, Kommundirektör

11:50-12:00 Sammanfattning och slutord

För frågor kontakta:
 
Rogher Selmosson
Kommundirektör 
E-post: rogher.selmosson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 15

Fredrik Hedman
Energi- och klimatrådgivare
E-post: fredrik.hedman@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 67

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!