Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kinnekulle - ett av de bästa naturvårdsprojekten i Europa

Publicerad:

En vit tjur som vilar i skuggan under ett litet träd.

Det stora naturvårdsprojektet på Kinnekulle har blivit utvalt till ett av de fem bästa LIFE-projekten i Europa med benämningen "Best of the Best". Kinnekulle delar utnämningen med projekt från Österrike, Portugal och Skottland.

Till grund för urvalet ligger Kinnekulleprojektets bidrag till att bevara internationellt sett värdefull natur. Den goda samverkan mellan markägare och myndigheter som byggdes upp under projekttiden bidrar också till utmärkelsen. Nu finns goda förutsättningar för att långsiktigt bevara och sköta Kinnekulles natur.

- Det är fantastiskt roligt att EU-kommissionen har uppmärksammat det goda resultatet av LIFE-projektet Kinnekulle, säger projektledaren Maria Thordarson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På måndag åker hon till EU-kommissionen i Bryssel för att presentera projektet, delta vid prisutdelningen och hämta hem plaketten. Samtidigt utser UNESCO "Vänerskärgården med Kinnekulle" till Biosfärområde, ett arbete som startade i LIFE-projektet för att skapa långsiktigt god samverkan.

Länsstyrelsen har drivit LIFE-projektet i samverkan med Götene kommun och Skogsstyrelsen. När projektet avslutades 2007 hade det skett en påtaglig förändring av Kinnekulles natur. Stora arealer unika orkidégräsmarker och alvarmarker har kommit tillbaka på kalkstenens tunna jordlager och betas nu åter av kor och får.  Ädellövskogar och hagmarker med gamla ekar, almar och askar bevaras och sköts i naturreservat och biotopskydd. Det är lätt för besökare att hitta till alla varierande och spännande naturområden på Kinnekulle med hjälp av nya informationsbroschyrer och vandringsleder.

Av totalt 73 Life-projekt valde EU-kommissionen ut de 23 bästa. Ur dessa har medlemsländerna sedan valt ut de fem allra bästa projekten "Best of the best".

Kontaktperson:

Maria Thordarson
Biträdande naturvårdsdirektör
Telefon: 0501-60 54 21
Mobil: 070-180 54 21
E-post: maria.thordarson@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!