Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

2010 är det Internationella året för biologisk mångfald

Publicerad: 3 juni 2010
Förutom Sverige är det drygt 170 andra länder som har skrivit under konventionen om biologisk mångfald år 1992. Detta innebär att varje land ska värna om den biologiska mångfalden och förhindra att den utarmas.
Den viktigaste innebörden är att begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arterna. En annan viktigt innebörd är att vi måste bevara alla olika ekologiska processer, till exempel fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor och vattenregleringen i skogslandskapet, som vi är beroende av för att få mat, rent vatten och ren luft.

Mångfalden minskar med aldrig tidigare skådad hastighet. Experter uppskattar att människan utarmar den biologiska mångfalden 1000 gånger snabbare än den naturliga processen.

FN har utlyst 2010 till ett internationellt år för biologisk mångfald. Under hela året pågår aktiviteter för att uppmärksamma biologisk mångfald och de tjänster som naturen ger oss och som ligger till grund för hela samhällets välfärd.

I oktober 2010 hålls ett stort möte där världens länder ska besluta om ny global vision och mål för biologisk mångfald.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!