Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 30 januari 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 7. Eventuellt inkomna motioner
 8. Rapport från socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid om tidiga insatser för barn och unga, budgetuppdrag
 9. Svar på motion från Heléne Granbom Angerheim (SD) om språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen
 10. Svar på medborgarförslag om TBE-vaccin för barn
 11. Tillägg och revidering av Taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 12. Nya tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet
 13. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 14. Avsägelser från socialnämnden och val av ny ledamot respektive ersättare
 15. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!