Lyssna

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 29 januari 2024

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om att ordna en ny förbindelse av naturtyp mellan Lingongatan och Basungatan
 5. Svar på medborgarförslag om säkrare överfart på 44:an till gamla järnvägen
 6. Svar på medborgarförslag om cykel/gångtunnel under väg 44 vid värmeverket
 7. Svar på medborgarförslag om mer seniorboende i Källby
 8. Information från revisorerna
 9. Rapport från Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg
 10. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 11. Eventuellt inkomna motioner
 12. Inköpscentral V6 "ICV6" inom Västra Skaraborg
 13. Förbundsordning för Avfall & Återvinning Skaraborg
 14. Reglemente för kommunstyrelsen, sammansättning budgetberedning
 15. Politisk organisation och politiskt arbetssätt, revidering budgetberedning och dialogmöten
 16. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Björn Cavalli Björman (S) om utreda möjligheten att iordningställa Hönsäters hamn för godstrafik
 17. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024
 18. Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Götene Vatten & Värme AB
 19. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!