Lyssna

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 29 april 2024

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Medborgarförslag om att uppmärksamma 80-årsdagen av flygplansolyckan på Kinnekulle med kransnedläggning vid monumentet
 5. Medborgarförslag om att Götene kommun skriver kompletterande anställningsavtal med samtliga tjänstepersoner för att få en garanti om att tjänstepersonen ifråga förbinder sig att alltid följa gällande lagstiftningar
 6. Medborgarförslag om utrymningsväg/dörr träffpunktens lokal i Backlyckan, Hällekis
 7. Medborgarförslag om familjeunderhållning och PR, att förena turistattraktionerna i kommunen med underhållning för barn
 8. Medborgarförslag om arbetsvillkor 6-timmars alternativt 4-dagars arbetsvecka och PR det skulle ge
 9. Medborgarförslag om nytänkande socialt arbete - ett (drogfritt) utredningsboende
 10. Medborgarförslag om sociala aktiviteter - social gemenskap och meningsfull tillvaro
 11. Svar på medborgarförslag om cykelväg från Kinne-Vedum till Götene med flera platser
 12. Svar på medborgarförslag om gratis busskort för pensionärer yngre än 75 år
 13. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 14. Motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att införa premiesystem för de som arbetar efter uppnådd pensionsålder
 15. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 16. Svar på motion från Jimmy Friberg (SD) om fruktstund i kommunens skolor samt förtäring vid schemalagda utflykter
 17. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att införa premiesystem för de som arbetar efter uppnådd pensionsålder
 18. Årsredovisning 2023 Götene kommun
 19. Revisionsberättelse 2023 samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för år 2023
 20. Årsredovisning 2023 Götene Vatten & Värme AB
 21. Årsredovisning 2023 AB GöteneBostäder
 22. Årsredovisning 2023 Medeltidens Värld AB
 23. Årsredovisning 2023 Stiftelsen Social Samfond
 24. Årsredovisning 2023 Stiftelsen Ramsay-Arbinska fonden
 25. Årsredovisning 2023 Stiftelsen Skolsamfond
 26. Antagande av markpolicy för Götene kommun
 27. Antagande av bostadsförsörjningsprogram
 28. Antagande av arbetsmiljöpolicy
 29. Uppräkning av taxa för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna
 30. Revidering av reglemente Kommunalt Pensionärsråd (KPR), Götene kommun
 31. Folkhälsorådets reglemente, revidering
 32. Redovisning av partistöd 2023 samt utbetalning av partistöd 2024
 33. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag 2024
 34. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024
 35. Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden och val av ny ersättare
 36. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och val av ny ledamot
 37. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Lyssna gärna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!