Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 27 november 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om lekplatser
 5. Svar på medborgarförslag om utegym i kommunen
 6. Svar på medborgarförslag om mer pengar till skolmaten och mer varierad meny
 7. Svar på medborgarförslag om väggupp vid korsningen Vättlösavägen-Järnvägsgatan
 8. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 9. Eventuellt inkomna motioner
 10. Ny vision för Götene kommun
 11. Strategiska mål 2024-2027
 12. Budget 2024 - 2026, Götene kommun
 13. Gemensam löneenhet V6
 14. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att göra en utvärdering av träffpunktsverksamheten
 15. Svar på motion från Gunno Hallberg (SD) om seniorträffar, omstart av träffpunktsverksamhet i Holmestad
 16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2023
 17. Sammanträdesdagar 2024
 18. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag
 19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 20. Avsägelse från uppdrag som ersättare i GöteneBostäder och val av ny person
 21. Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid och val av ny person 2023
 22. Val av ny ledamot i valnämnden 2023 mandatperioden 2023-2026
 23. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!