Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 27 mars 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören
 5. Medborgarförslag om utegym i kommunen
 6. Medborgarförslag om mer pengar till skolmaten och mer varierad meny
 7. Medborgarförslag om volleybollplan i Källby
 8. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 9. Besvarande av interpellation från Åsa Karlsson (S) om hur personalförsörjningen inom äldreomsorgen ska lösas under sommaren
 10. Besvarande av interpellation från Åsa Karlsson (S) om hur politiken kommer in i processen gällande nybyggnation av ett badhus
 11. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 12. Motion från Evalena Öman (V) om gratis frukost i Götenes skolor på måndagar
 13. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 14. Rapportering till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen, lönenämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden
 15. Antagande av detaljplan för del av Källby 8:43 m.fl., koppling Nordskog
 16. Borgensram för AB GöteneBostäder
 17. Antagande av reviderat socialpolitiskt program 2019-2023 samt förlängning av programtid
 18. Redovisning av partistöd 2022 samt utbetalning av partistöd 2023
 19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 20. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!