Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 25 september 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om cykelväg från Kinne-Vedum till Götene med flera platser
 5. Medborgarförslag om träningsmöjligheter i Kinnekullebacken
 6. Medborgarförslag om säkrare överfart på 44:an till gamla järnvägen
 7. Medborgarförslag om en ny minigolfbana vid folkets park Götene
 8. Medborgarförslag om minigolf i Götene
 9. Medborgarförslag med önskemål om utegym i Lundsbrunn
 10. Svar på medborgarförslag om Kinnekullebussen på sommaren för turister och boende
 11. Svar på medborgarförslag om grundvattenundersökning i "Munkängarnas naturreservats södra del fram till och med Hjelmsäters ägor under kalkstenskleven"
 12. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 13. Eventuellt inkomna motioner
 14. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Björn Cavalli Björkman (S) om bostäder i kvarteret Hallonet
 15. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Maritha Hellqvist (S) om att införa en sommarjobbsgaranti för kommunens gymnasieelever
 16. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att införa stödfunktion för personer med funktionsvariationer
 17. Antagande av avfallstaxa 2024
 18. Ny förbundsordning Samordningsförbundet Skaraborg
 19. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 20. Omprioritering tillfällig budgetpost nämnden för utbildning, kultur och fritid
 21. Rapport om tidiga insatser för barn och unga, budgetuppdrag
 22. Redovisning av partistöd 2022 samt utbetalning av partistöd 2023
 23. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag
 24. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 25. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!