Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 24 april 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om väggupp vid korsningen Vättlösavägen-Järnvägsgatan
 5. Medborgarförslag om minnesmonument "I fredens tjänst"
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 7. Besvarande av interpellation från Åsa Karlsson (S) om politiska beslut som ska fattas i kommunfullmäktige
 8. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 9. Eventuellt inkomna motioner
 10. Antagande av detaljplan för del av Källby 8:43 m.fl., koppling Nordskog
 11. Årsredovisning 2022 Götene kommun
 12. Revisionsberättelse 2022 samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för år 2022
 13. Årsredovisning 2022 Götene Vatten och Värme AB
 14. Årsredovisning 2022 AB GöteneBostäder
 15. Årsredovisning 2022 Medeltidens Värld AB
 16. Årsredovisning Ramsay Arbinska fonden 2022
 17. Årsredovisning August Johanssons Understödsfond 2022
 18. Årsredovisning Skolsamfond 2022
 19. Årsredovisning Social Samfond 2022
 20. Svar på motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att utvidga familjecentralens uppdrag att gälla för familjer med barn/ungdomar upp till 18 år
 21. Svar på motion från Evalena Öman (V) om sommarlovskort till våra ungdomar
 22. Svar på motion från Anders Månsson (GF) om att använda avfasade naturstenskanter eller Spikma-kanter vid planering av nya trafikmiljöer med inslag av trottoarkanter
 23. Avgift för liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser
 24. Redovisning av partistöd 2022
 25. Redovisning av besvarade medborgarförslag
 26. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 27. Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden och val av ny person
 28. Val av ny revisor för mandatperioden 2023-2026
 29. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!