Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 23 oktober 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 5. Eventuellt inkomna motioner
 6. Rapportering till kommunfullmäktige från nämnden för service och teknik
 7. Delårsrapport 2023, Götene kommun
 8. Omdisponering investeringsprojekt Lekplats i Lundsbrunn
 9. Investeringsprojekt Renovering och underhåll av Gössäters magasin
 10. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Björn Cavalli Björkman (S) om uppdatering av cykelutredning för Götene kommun
 11. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag
 12. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 13. Eventuella valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!