Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 19 juni 2023

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören
 5. Information om utbyggnad av VA på Kinnekulle
 6. Medborgarförslag om mer seniorboende i Källby
 7. Medborgarförslag om gratis busskort för pensionärer yngre än 75 år
 8. Medborgarförslag om hundrastgård i Källby
 9. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 10. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 11. Motion från Åsa Karlsson (S), Ann-Charlotte Granander (S) och Magnus Ekblad (V) om bättre arbetsvillkor för vår omsorgspersonal
 12. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 13. Antagande av detaljplan för del av Blomberg 2:99
 14. Uppdatering av reglemente för kommunstyrelsen
 15. Antagande av VA-taxa 2023
 16. Omdisponering från investeringsprojekt "Administrativa system" till investeringsprojekt "Säkerhet i Centrumhuset"
 17. Hemställan om ansvarsfrihet Samordningsförbundet Skaraborg
 18. Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2022
 19. Årsredovisning Avfall & Återvinning Skaraborg 2022
 20. Årsredovisning 2022 Kommunalförbundet Göliska IT
 21. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst
 22. Antagande av Riktlinje för elektronisk signering
 23. Förändring av valdistriktsgränser inför valet 2024
 24. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2023
 25. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag
 26. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 27. Val av 5 nämndemän till Skaraborgs tingsrätt 2024-2027
 28. Val av revisor till Samordningsförbundet Skaraborg
 29. Avsägelse från Karin Gullmander (SD) som ledamot i nämnden för utbildning, kultur och fritid och val av ny ledamot
 30. Avsägelse från Susanne Lugn (GF) som revisor och val av ny revisor
 31. Avsägelse från Gunno Hallberg (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
 32. Avsägelse från Gunno Hallberg (SD) som ledamot i valnämnden och val av ny ledamot
 33. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!