Lyssna

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte måndag den 11 mars 2024

Mötet hålls i Sessionssalen Centrumhuset Götene klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Rapportering till kommunfullmäktige från socialnämnden, kommunstyrelsen, lönenämnden och överförmyndarnämnden
 5. Svar på medborgarförslag om volleybollplan i Källby
 6. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 7. Eventuellt inkomna motioner
 8. Antagande av Policy för samhällsstörningar och extraordinära händelser
 9. Förnyelse borgen Årnäs båtklubb
 10. Reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, förslag till revidering för hantering av Viktigt meddelande till allmänheten
 11. Revidering av miljö- och bygglovnämndens reglemente
 12. Allmänna bestämmelser och taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar
 13. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 14. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag 2024
 15. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024
 16. Nominering till Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg
 17. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!