Lyssna

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte i Lundsbrunn måndag den 18 december 2023

Mötet är öppet för allmänheten och hålls på Lundsbrunn Resort och Spa i sammanträdesrummet Planetariet den 18 december 2022. Sammanträdet inleds klockan 17.30 med uppvaktning av årets Mästare, kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt och europeiskt mästerskap samt världsmästerskap. Det ordinarie mötet återupptas igen cirka klockan 19.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Uppvaktning av Mästare - kommuninvånare som vunnit mästerskap
 5. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Antagande av Riktlinje för styrdokument
 8. Svar på motion från Evalena Öman (V) om gratis frukost i Götenes skolor på måndagar
 9. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Maritha Hellqvist (S) om ny idrottshall med fullmått och läktare i kommunens regi
 10. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Maritha Hellqvist (S) om boulehall i Götene kommun
 11. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Maritha Hellqvist (S) om att införa aktivitetsbidrag för äldre
 12. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att återinföra servering av lunch på träffpunktsverksamheten
 13. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om översyn av parkeringsplatser för handikappfordon
 14. Svar på motion från Gunno Hallberg (SD) om personalfrågor vid äldreboenden i Götene
 15. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om seniorkort för alla pensionärer, 65 +
 16. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) och Ann-Charlotte Granander (S) om att införa premiesystem för de som arbetar efter uppnådd pensionsålder
 17. Revidering av förbundsordning Göliska IT
 18. Reglemente för krisledningsnämnden från 2024-01-01
 19. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag
 20. Anmälningar till kommunfullmäktige 2023
 21. Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för utbildning, kultur och fritid samt val av ny ledamot
 22. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!