Lyssna

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte i Källby måndag den 27 maj 2024

Mötet hålls i Pastoratsgården i Källby klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.Förstora bilden

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Medborgarförslag om hundrastgård i Källby
 5. Medborgarförslag om hundrastgård i Källby
 6. Medborgarförslag om äventyrsbad liknande Skaras badhus samt utomhusbassäng i nära anslutning till badhuset
 7. Medborgarförslag om vänskapsbänk
 8. Medborgarförslag om cykelväg mellan Hällekis samhälle och Kinnekulle camping och stugby
 9. Svar på medborgarförslag med önskemål om utegym i Lundsbrunn
 10. Rapportering till kommunfullmäktige 2024 från valnämnden, Götene Vatten & Värme AB och Medeltidens Värld AB
 11. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 12. Eventuellt inkomna motioner
 13. Rapport: Brottsförebyggande lägesbild och åtgärder
 14. Utöka verksamhetsområde för dagvatten Källby, Nordskog 2
 15. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2023 Tolkförmedling Väst
 16. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2023 Skaraborgs Kommunalförbund
 17. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2023 Samordningsförbundet Skaraborg
 18. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Götene
 19. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag april 2024
 20. Kommunstyrelsens redovisning av beslutade medborgarförslag 2024
 21. Rapport: Analys över hur dagens samhällsbyggnadsorganisation fungerar för att möta framtidens behov (bifallen motion KSK 2021/743))
 22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024
 23. Val av ny ersättare i socialnämnden efter Birgitta Söderberg (KD)
 24. Avsägelse från Nina Fritsche (M) av uppdrag som ledamot i socialnämnden och val av ny ledamot
 25. Avsägelse från Anna Widell (S) av uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden samt val av ny ersättare
 26. Avsägelse från Anna Widell (S) av uppdrag som ersättare i styrelsen för Medeltidens Värld AB och val av ny ersättare
 27. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Du kan även lyssna till kommunfullmäktiges möten via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!