Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna att lyssna till kommunfullmäktiges möte måndag den 31 oktober 2022

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten så välkomna att lyssna, i Sessionssalen eller via Radio Kinnekulle, när kommunfullmäktige sammanträder i Centrumhuset måndag den 31 oktober klockan 18.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om renovering av och utställning i magasin i Gössäter
 5. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Delårsrapport per 31 augusti 2022, Götene kommun samt kommunala bolag
 8. Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av 5:4, Paroc utvidgning
 9. Handlingsplan "Det goda livet i Västra Götaland, handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”, förlängning till 2024
 10. Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige
 11. Val av revisorer för mandatperioden 2023-2026
 12. Inkallelseordning i kommunstyrelse och nämnder mandatperioden 2023-2026
 13. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026
 14. Val av ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026
 15. Val av förste vice ordförande och andra vice ordförande i kommunsytrelsen mandatperiod 2023-2026
 16. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden mandatperioden 2023-2026
 17. Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden mandatperioden 2023-2026
 18. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid mandatperioden 2023-2026
 19. Val av ordförande och vice ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid mandatperioden 2023-2026
 20. Val av ledamöter och ersättare i miljö- och bygglovsnämnden mandatperioden 2023-2026
 21. Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och bygglovnämnden mandatperioden 2023-2026
 22. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden mandatperioden 2023-2026
 23. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden mandatperioden 2023-2026
 24. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för service och teknik mandatperioden 2023-2026
 25. Val av ordförande och tredje vice ordförande i nämnden för service och teknik mandatperioden 2023-2026
 26. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg mandatperioden 2023-2026
 27. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen för mandatperioden 2023-2026
 28. Val av ordförande och vice ordförande i demokratiberedningen mandatperioden 2023-2026
 29. Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg, AÅS under mandatperioden 2023-2026
 30. Val av ersättare till lönenämnd mandatperioden 2023-2026
 31. Eventuellt ytterligare valärenden
 32. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!