Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna att lyssna till kommunfullmäktiges möte måndag den 21 november 2022

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, så välkommen att lyssna på debatten i Centrumhuset måndag den 21 november klockan 18.00. Radio Kinnekulle sänder också från sammanträdet.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om Kinnekullebussen på sommaren för turister och boende
 5. Medborgarförslag om TBE-vaccin för barn
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 7. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 8. Eventuellt inkomna motioner
 9. Fastställande av verksamhetsområde Hökastaden och Römossen
 10. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 Götene kommun
 11. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
 12. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden mandatperioden 2023-2026
 13. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden mandatperioden 2023-2026
 14. Val av ledamot och ersättare till Förbundsdirektionen Göliska IT mandatperioden 2023-2026
 15. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri mandatperioden 2023-2026
 16. Val av 3 huvudmän för Sparbanksstiftelsen Skaraborg
 17. Val av 2 ledamöter till Vänerns Vattenråd mandatperioden 2023-2026
 18. Val av ledamot och ersättare till Vänersamarbetet ekonomisk förening mandatperioden 2023-2026
 19. Val av 2 ledamöter och 3 ersättare till Vänerting mandatperioden 2023-2026
 20. Val av ledamot och ersättare till Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden mandatperioden 2023-2026
 21. Val av 2 företrädare till Fiskevårdsområden Mariedalsån och Sjöråsån mandatperioden 2023-2026
 22. Val av begravningsombud mandatperioden 2023-2026
 23. Val av en ledamot till styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg
 24. Val av en ledamot och en ersättare till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
 25. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (3 för tätort och 3 för jord- och skogsbruk) mandatperioden 2023-2026
 26. Val av kontaktperson Försvarsmakten (p4) mandatperioden 2023-2026
 27. Nominering till Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg (en man och en kvinna)
 28. Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening
 29. Val till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg, DKR
 30. Kommunens företrädare vid bolagsstämmor
 31. Kommunens företrädare vid föreningsstämmor
 32. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022


Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!