Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna att lyssna till kommunfullmäktiges möte måndag den 19 december 2022

Mötet hålls på Lundsbrunn Resort och Spa i sammanträdesrummet Planetariet den 19 december 2022 klockan 18.00. Välkomna att lyssna på debatten på plats eller via Radio Kinnekulle. Vid detta möte avtackas även avgående förtroendevalda och årets Mästare, det vill säga kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt och europeiskt mästerskap samt världsmästerskap

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också listan över ärendena som tas upp:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Avtackning av avgående förtroendevalda
 5. Uppvaktning av Mästare
 6. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 7.  Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 8. Eventuellt inkomna motioner
 9. Förslag att ta bort verksamhetsområde i Svanvik
 10. Gemensamma avfallsföreskrifter
 11. Förbundsordning Avfall & Återvinning Skaraborg
 12. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 13. Antagande av policy och riktlinjer upphandling
 14. Svar på motion från Heléne Granbom Angerheim (SD) om säkerhetsutbildning för personal och elever inom skolan
 15. Svar på motion från Håkan Ernklev (GF) om Kinnekulle maraton
 16. Redovisning 2022 av obesvarade motioner och medborgarförslag
 17. Val av 7 ledamöter och 3 ersättare till Götene Vatten & Värme AB mandatperioden 2023-2026
 18. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till AB Götenebostäder mandatperioden 2023-2026
 19. Nominering av 5 ledamöter och 5 ersättare till Medeltidens Värld AB mandatperioden 2023-2026
 20. Val av överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026
 21. Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd mandatperioden 2023-2026
 22. Val av 1 ledamot och 1 ersättare på två år till Götene Äldrehem
 23. Val av 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till direktionen Tolkförmedling Väst
 24. Val av 3 huvudmän för Sparbanksstiftelsen Lidköping
 25. Val av tre ledamöter och tre ersättare till Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
 26. Val av en ledamot till styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg
 27. Eventuellt ytterligare valärenden
 28. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!