Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Sista mötet för nuvarande kommunfullmäktige måndag den 26 september 2022

Välkomna att lyssna till debatten på plats i Sessionssalen eller via Radio Kinnekulle när nuvarande kommunfullmäktige sammanträder för sista gången i Centrumhuset måndag den 26 september klockan 18.00.

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa både dagordningen och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören
 5. Medborgarförslag om busshållsplats i Källby, Nordskog
 6. Medborgarförslag om belyst pulkabacke, Källby Nordskog
 7. Medborgarförslag om grönyta för allmänheten, Källby, Nordskog
 8. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 9. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer 2022
 10. Eventuellt inkomna motioner 2022
 11. Svar på motion från Evalena Öman (V) om utvecklingsstrategier för Källby, Hällekis och Lundsbrunn
 12. Arvodesreglemente för förtroendevalda från 2023-01-01
 13. Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner
 14. Utvärdering försöksperiod förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
 15. Redovisning av partistöd 2021
 16. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022
 17. Val av ny ersättare i styrelsen för Götene Vatten & Värme AB
 18. Eventuellt ytterligare valärenden

Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!