Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Möjlighet att ansöka om bidrag från fonder!

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Stiftelsen August Johanssons understödsfond och Stiftelsen Emil Falcks minne förvaltas av Götene Kommun och kommer att upplösas. Om du känner dig träffad när du läser fondernas ändamål och hör till Holmestad respektive Forshem, kan du söka bidrag ur dessa fonder.

August Johanssons understödsfond

Stiftelsen August Johanssons ändamål är att dela ut medel till ”de minst bemedlade unga män och kvinnor under tjugofem år, som finnes inom Holmestads kommun och skall understöd utgå till sådan ung man eller kvinna som har lust eller fallenhet att lära i lantbruk och husgöromål”.

Emil Falcks minne

Stiftelsen Emil Falcks minnes ändamål är att dela ut medel till de som hör till Forshem för ”förskönande av allmänna byggnader, planterings anläggande och andra behöfliga anordningar såväl inre som yttre, blott icke några sådana som skola bekostas af socken enligt lag. Vidare räknas trädgårdsskötsel, plantering, mindre jordbruks rationelle skötsel, ej öfver 10 tunnland, särdeles de, som täckdika jord samt odla rotfrukter, skolträdgårdars anläggning, utdelning af en större mäng fruktträd som premier i skolorna”.

Mer information

Vill du veta mer? Mer information på www.gotene.se/fonder eller mejla oss på ekonomi@gotene.se

Ansökan

Ansökan skickas via blankett senaste den 31 januari 2019.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!