Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige tisdag den 6 april kl. 17.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder tisdag den 6 april 2021 kl. 17.00. Sammanträdet hålls i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene men många av ledamöterna kommer att delta på distans. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ledamöter på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds att delta via videolänk, och många kommer att delta digitalt. Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19.

Ärenden som beslutas på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Kommunfullmäktige kommer att behandla behandla dessa ärenden:

 1. Upprop och godkänt deltagande på distans
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Medborgarförslag om porrfilter på alla skolor
 5. Medborgarförslag om tvättstation för fordon
 6. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 7. Information till fullmäktige om processen kring budgetarbetet, samt inför kommunens bokslut
 8. Information från socialnämnden
 9. Interpellation från Åsa Karlsson (S) till socialnämndens ordförande: Hur har våra hemlösa klarat sig under pandemin?
 10. Interpellation från Åsa Karlsson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Behandling av den återremitterade motionen om en digitaliseringsplan
 11. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 12. Motion från Monica Holm (L) om förverkligande av bostadsområden i Lundsbrunn
 13. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 14. Senarelagd verkställighet av Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
 15. Anmälningar till kommunfullmäktige
 16. Val av tre ledamöter och tre ersättare till Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
 17. Eventuellt ytterligare valärenden
Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!