Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktiges sammanträde i Holmestad - 20 september

Publicerad:

Ordförandeklubba som ligger på ett bord bredvid en trave dokument.

Under mandatperioden 2007- 2010 har kommunfullmäktige lagt några sammanträden på olika platser i kommunen. Att ha möten ute i kommundelarna underlättar för kommuninvånarna att besöka fullmäktiges sammanträden.

Ett av politikernas mål är att:
Götene kommun har ett samhälle som grundar sig på medborgarnas engagemang och initiativ.

När de politiska företrädarna i framtiden blickar tillbaka vill man bland annat kunna säga att:

  • Dialogen mellan kommuninvånare i alla åldrar och kommunens förtroendevalda och anställda har förbättrats.
  • Medborgare och föreningar har fått möjlighet till ett ökat inflytande och ansvar.

Förutom i Götene har kommunfullmäktige under de senast fyra åren haft sammanträden i Hangelösa, Österäng, Husaby, Vättlösa och Källby. Måndagen den 20 september kommer fullmäktigemötet att hållas i Holmestads Bygdegård, Holmestad. Mötet börjar kl 18.00 och annons om sammanträdet och information om vilka frågor som kommer att behandlas sker måndagen den 13 september 2010 i Nya Lidköpingstidningen och Skaraborgs läns tidning. Annonsen kommer också att finnas i Götene tidning onsdagen den 15 september 2010.
 
Kommuninvånarna inbjudes till Holmestads Bygdegård i Holmestad måndagen den 20 september kl 18.00 för att lyssna till debatten samt för att få tillfälle att prata med fullmäktigeledamöterna under mötespausen om de frågor som är angelägna för dem. Kommunfullmäktiges ordförande Susanne Andersson ( C) och kommunfullmäktiges vice ordförande Kjell-Åke Hansson(S) hälsar alla varmt välkomna.

Se komplett föredragningslista och handlingar i kommunens diarium

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!