Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktiges möte den 23 november 2020

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene måndagen den 23 november 2020 klockan 18.00. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle som alltid direktsänder från kommunfullmäktiges möten.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Kommunfullmäktige direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Första fullmäktigemötet där ledamöterna kan delta på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds vid detta möte att delta på distans, via videomöte. Anledningen till detta är de allmänna råd som gäller i länet på grund av smittspridningen av covid-19 inom vårt område.

Ordförande kan godkänna deltagande på distans om det finns särskilda skäl för det. För detta möte har ordförande beslutat att generellt godkänna medverkan på distans. Om ledamöterna väljer att delta via videomöte blir det i sådana fall Götene kommunfullmäktiges första beslut som tas med ledamöter som tjänstgör hemifrån.

Beslut på mötet

De beslutspunkter som finns på dagordningen är beslut om skattesats 2021 för Götene kommun samt beslut om gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg. Flera andra beslutspunkter är flyttade till kommunfullmäktiges möte i december, bland annat beslut om budget för 2021. Däremot finns ett antal ärenden på dagordningen som är mer av formalia och tar kort tid att gå igenom, till exempel anmälan av motioner och interpellationer.

Vilka ärenden tas upp?

Handlingarna finns att läsa på www.gotene.se/kallelser liksom på medborgarkontoret i Centrumhuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Medborgarförslag om att utveckla badhuset
 5. Medborgarförslag om upprustning av stavgångsspåret i slalombacken, Kinnekulle
 6. Anmälan av interpellation från Kent Selmosson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Hur ser samarbetet och informationen i nämnder, bolag och styrelser ut i dag?
 7. Anmälan av interpellation från Kent Selmosson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Hur ser läget ut i dag och när kommer informationen till berörda i ärendet om Västerbyskolan ska säljas?
 8. Anmälan av interpellation från Samuel Lundell (S) till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid om platser i grannkommuners badhus för simundervisning.
 9. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer 2020
 10. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) angående seniorbiljett för alla 70 åringar och däröver.
 11. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att utformningen av det kommunala partistödet ses över och att grundstödet höjs
 12. Motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att ta fram en klimatanpassningsplan
 13. Eventuellt ytterligare inkomna motioner 2020
 14. Skattesats 2021 Götene kommun
 15. Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
 16. Anmälningar kommunfullmäktige 2020
 17. Eventuella valärenden

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!