Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2020

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene måndagen den 19 oktober 2020 klockan 18.00. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle som alltid direktsänder från kommunfullmäktiges möten.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Debatten direktsänds i Radio Kinnekulle

Debatten under kommunfullmäktiges möten sker endast mellan de förtroendevalda. Allmänheten är välkomna att lyssna till debatten men däremot inte delta i den på något sätt under själva mötet.

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Debatt men inget beslut om simhallsfrågan

Det kommer att bli en så kallad allmänpolitisk debatt under kommunfullmäktiges möte den 19 oktober. De politiska partierna får möjlighet att debattera och redovisa hur de ser på simhallsfrågan i Götene. Det kommer dock inte att tas något beslut om frågan vid detta sammanträde.

Vilka ärenden tas upp?

Handlingarna finns att läsa på www.gotene.se/kallelser liksom på medborgarkontoret i Centrumhuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 5. Allmänpolitisk debatt om simhallsfrågan i Götene (inget beslut)
 6. Information från krisstab med anledning av coronaviruset
 7. Delårsrapport per 31 augusti 2020, Götene kommun
 8. Svar på interpellation från Samuel Lundell (S) till kommunstyrelsens ordförande om planerna för Västerbyskolan med anledning av Olinsgymnasiets etablering
 9. Svar på interpellation från Kenth Selmosson (S) till kommunstyrelsens orförande: Vart tar alla ärenden, handlingar, information mm. vägen innan beslut ska tas i fullmäktige?
 10. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 11. Eventuellt inkomna motioner
 12. Revidering socialpolitiskt program 2019-2023
 13. Svar på motion från Samuel Lundell (S): Bygg mötesplatser på vägen mot Lasse i bergets grotta - kommunen kontaktar markägare för att hitta en lösning på detta
 14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
 15. Sammanträdesdagar 2021 – kommunfullmäktige
 16. Anmälningar kommunfullmäktige 2020
 17. Eventuella valärenden

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!