Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 20 februari 2012 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 20 februari 2012 klockan 11.41.

Kommunfullmäktige sammanträder - 27 februari

Publicerad: 20 februari 2012
Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Måndag 27 februari klockan 18.00.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • svar på medborgarförslag om att sätta upp två bord utmed vägen förbi Värmeverket mot Gössäter
  • om att göra i ordning planerade parkeringen vid sjönära boende och ordna övergångsställe Hällekis
  • om gång- och cykelbana anläggs mellan Lundsbrunn och Sörbovallen
  • om cykel och gångväg på gamla Holmestadsvägen från Pellagården via S-bron över Motorvägen fram till nya Holmestadsvägen
  • svar på motion om kommunal flaggdag i demokratins namn
  • svar på motion om rabatterad bygglovsavgift för att stimulera ett miljövänligare byggande och boende i Götene kommun
  • svar på motion om utvärdering av en isolerad dukhall som idrottshall i Hällekis
  • svar på motion om omförhandling av pensioner
  • avtal om gemensam lönehantering Götene och Skara kommuner
  • fastställande av Plan för Individ- och familjeomsorg 2012-2015
Föredragningslista och handlingar

Du kan även läsa föredragningslistan på Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds direkt på Radio Kinnekulle 102,6 MHz.

Välkommen att lyssna till debatten.

Nästa möte med kommunfullmäktige hålls måndag 26 mars 2012 klockan 18.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!