Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige sammanträder - 21 mars

Publicerad:

Ordförandeklubba som ligger på ett bord bredvid en trave dokument.

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Måndag 21 mars klockan 18.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • Rapport barn och ungdomars rätt till demokrati.
  • Lundsbrunn Golfklubb ansökan om borgen, låneförlängning och driftbidrag.
  • Nybyggnad av äldreboende i Lundsbrunn.
  • Avgift för tillsyn och tillstånd brandfarliga och explosiva varor.
  • Taxa för kontroll av solarier.
  • Motion från folkpartiet om utredning av Kinnekulles exakta utbredning.
  • Delegation till miljö- och bygglovnämnden att antaga detaljplaner för a) Guttorp 1:163 med flera i Lundsbrunn, b) kvarteret Päronet och Melonen med flera i Götene, c) Sjökvarn 1:15 med flera i Källby, d) Sunträlje 5:17 i Lundsbrunn.
  • Ändring av kommunstyrelsens reglemente.
  • Valärenden.

Föredragningslista och handlingar

Du kan även läsa föredragningslistan på Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds direkt på Radio Kinnekulle 102,6 MHz.

Välkommen att lyssna till debatten.

Nästa möte med kommunfullmäktige hålls måndag 26 april 2011 klockan 18 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!