Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 3 maj kl. 17.00

Götene kommunfullmäktige sammanträder måndag den 3 maj 2021 kl. 17.00. Sammanträdet hålls i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene men många av ledamöterna kommer att delta på distans. Åhörare i Centrumhuset undanbedes med tanke på covid-19 men lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle.

Ordförandeklubba som ligger på ett bord.

Direktsänds i Radio Kinnekulle

Lyssna helst på kommunfullmäktiges debatt via radio med tanke på den rådande situationen med covid-19. Sammanträdena direktsänds alltid via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Ledamöter på distans

Kommunfullmäktiges ledamöter erbjuds att delta via videolänk, och många kommer att delta digitalt. Anledningen till att mötet hålls på detta sätt är förstås smittläget med covid-19.

Ärenden som beslutas på mötet

Dagordningen och handlingarna till de ärenden som behandlas finns att läsa på www.gotene.se/kallelser samt på medborgarkontoret i Centrumhuset.

Kommunfullmäktige kommer att behandla behandla dessa ärenden:

 1. Upprop och godkänt deltagande på distans
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 5. Information från krisstaben med anledning av coronaviruset
 6. Interpellation från Åsa Karlsson (S) till socialnämndens ordförande: Hur har våra hemlösa klarat sig under pandemin?
 7. Interpellation från Åsa Karlsson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Behandling av den återremitterade motionen om en digitaliseringsplan
 8. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer 2021
 9. Eventuellt inkomna motioner 2021
 10. Årsredovisning 2020, Götene kommun
 11. Revisionsberättelse 2020 samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för år 2020
 12. Årsredovisning 2020 AB GöteneBostäder
 13. Årsredovisning 2020 för Götene Vatten och Värme AB
 14. Årsredovisningen 2020 för Medeltidens Värld AB
 15. Årsredovisning 2020 för Ramsay Arbinska fonden
 16. Årsredovisning 2020 för stiftelsen Social Samfond
 17. Räkenskapssammandrag 2020 för stiftelser
 18. Efterskänkning av avgifter för verksamheter med serveringstillstånd
 19. Delegation av rätten att meddela föreskrifter enligt 8 kap 1 § Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
 20. Gemensamt färdtjänstreglemente för Västtrafik Skaraborg
 21. Vattenskyddsområde Årnäs
 22. Avsiktsförklaring samverkan V6 kommunerna
 23. Demokratiberedningens arbetsuppgifter 2019-2023
 24. Revidering av förbundsordning Göliska IT
 25. Förlängning av giltighetstid för Drogpolitisk plan till och med 2022-12-31
 26. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 27. Redovisning 2021 av obesvarade motioner och medborgarförslag
 28. Redovisning av partistöd
 29. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 30. Eventuella valärenden
Förstora bilden

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!